പ്രധിരോധനിരക്കാരൻ പവൻ കുമാർ ഇനി ഗോകുലത്തിനു വേണ്ടി കളിക്കും

ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഡൽഹി സ്വദേശിയും പരിചയ സമ്പന്നനുമായ പ്രധിരോധനിരക്കാരൻ പവൻ കുമാറുമായി കരാറിൽ എത്തി. 26 വയസ്സുള്ള ഡിഫൻഡർ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലും ഐ

Read More